'De kunst van het zorgen en loslaten',

een  cursus voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste(n) te zorgen en zichzelf te vergeten. Hierdoor kunnen ze overbelast raken. Tijdens de cursus leer je én voor jezelf te zorgen én voor je naaste(n) zodat je energie houdt. We staan in de cursus stil bij de zorgsituatie waarin je terecht bent gekomen. Je staat stil bij de manier waarop je zorgt, je zorgpatroon. Je leert bewust(er) om te gaan met de problemen die op je weg komen. Je leert kijken naar de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen en eigen gedragspatronen die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld.

We doen dit zonder oordeel – niets is namelijk goed of fout. Het is alleen belangrijk om stil te staan bij de keuzes die je maakt en je af te vragen waarom je ze maakt zoals je doet.  Volgens ons kun je namelijk in iedere situatie een keuze maken. Ook als je er voor kiest om iets voor een ander te doen terwijl dat in strijd is met jouw eigen behoeftes is dat een keuze! Je doet het wel of je doet het niet. 

Een belangrijk onderdeel van de cursus is het bewust worden van je eigen wensen. Wat is jouw wens voor het traject, waar kom je voor, wat wil je?

Soms weet je aan het begin van de cursus alleen maar dat je dingen wilt veranderen in je leven – maar lijkt het onmogelijk om dat te realiseren. We gaan hier samen naar kijken en bieden je handvatten om grip te krijgen op je eigen situatie. We vragen je om alles te benoemen wat je zou willen realiseren of waarvan je blij wordt ook al denk je dat het niet haalbaar is. Probeer je voor te stellen wat jou gelukkig zou maken.

Wensen zijn altijd een verlangen en de realiteit is vaak anders. Als je daarbij stil staat merk je vaak dat je onrustig wordt. Je voelt pijn, verdriet of teleurstelling. Dit is niet het leven dat je wilde en je vraagt je af wat je anders moet doen om gelukkig te kunnen zijn.  De wensen die je hebt staan soms in schril contrast met de werkelijkheid.

Tijdens de cursus werken we met visualisaties. Visualiseren is leren werken met verbeeldingskracht. Deze verbeeldingskracht stelt je in staat het resultaat dat je wilt creëren voor je te zien en er naar op weg te gaan. Als je nog niet eerder hebt kennisgemaakt met visualiseren, denk je misschien al gauw dat visualiseren niets is voor jou, dat je het niet kunt. Maar in de praktijk visualiseert iedereen dagelijks.

Als je denkt: ‘Mijn huis is een rommeltje’ dan zie je de rommel voor je, je maakt je meteen een voorstelling. Als je denkt aan de afgelopen zomervakantie dan krijg je opnieuw de beelden op je netvlies van de heerlijke momenten in het bos of aan het strand. Dit is visualiseren.

We gebruiken verbeeldingskracht dus vaak als we terugkijken in ons leven. We halen de beelden terug. Maar verbeeldingskracht kan even gemakkelijk en zinvol gebruikt worden om vooruit te zien. We kunnen ons voorstellen wat het eindresultaat zou moeten zijn van de opdracht, die we uitoefenen.

In het dagelijks gebruik is verbeeldingskracht onze hulp bij dingen voorbereiden, in het voorzien van situaties en gebeurtenissen. De toekomstbeelden kunnen ons enorm ondersteunen om een doel te stellen (je weet dan immers waarnaar je op weg bent). Het helpt ons ook om stappen en beslissingen helder te maken en vervolgens te zetten, om dit gestelde doel te bereiken.

In het dagelijks leven proberen we negatieve gevoelens uit alle macht onder de duim te krijgen. Of we proberen er van weg te gaan. We hebben allerlei manieren gevonden om de negatieve emoties niet te voelen. Helaas, dit maakt het alleen maar erger. Het haalt ons weg van ons authentieke zelf. Het haalt ons weg van onze energie. De gedragingen die je onderneemt om emoties zoals: pijn, verdriet of woede niet te voelen noemen wij ontkrachtingsgedrag.

Dit gedrag helpt je niet om blij en gelukkig te worden. Integendeel zelfs: dit gedrag haalt alle energie bij je weg. Je wordt moe, futloos, mopperig en ontevreden. Je ontkracht jezelf door dit gedrag.

Ontkrachtingsgedrag (vechten, vluchten, vermijden) brengt je uiteindelijk van de regen in de drup. Omdat je niet eerlijk bent tegen jezelf. Je wilt dan niet accepteren wat er NU speelt in je leven.  

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met situaties waar hij zelf niet voor kiest.

Belangrijk is hoe je daarmee omgaat. Doe je de dingen vanuit het moeten of vanuit willen. Ben je verplicht om te zorgen voor, of maak je de keuze om voor de ander te zorgen, met alle leuke en moeilijke kanten die daaraan zitten.

In de praktijk blijkt dat dingen die je doet vanuit moeten heel veel energie kosten. Het is namelijk niet meer vrijblijvend – dat geldt ook vaak voor mantelzorg. Je hebt geen keuze, lijkt het. Je naaste heeft zorg nodig en jij bent degene die hiervoor moet zorgen. Je kunt niet meer genieten en raakt je energie kwijt waardoor alles zwaar, vermoeiend en lastig wordt. Dit zorgt voor gevoelens van schaamte en onrust – zo mag je toch niet denken. Je raakt steeds meer uit balans omdat je het gevoel wat je hebt wegdrukt en ontkent. Juist hierdoor worden alle negatieve gedachten alleen maar versterkt. Met als gevolg dat je nog meer uit balans raakt en soms zelfs ziek wordt.

Mensen zeggen dan vaak: ik voel me moe en futloos – ik ben mezelf kwijt - ik kan niet meer tot rust komen.

Als je alleen maar leeft vanuit hoe het hoort en hoe het moet raak je van je eigen verlangen af. Je raakt het contact met je authentieke zelf kwijt.

Sommige mensen hebben op een andere manier last van “hoe het hoort en moet”. Ze raken er van in de war en kunnen hieraan niet meedoen. Ze lopen vast in alle regels en wetten van de maatschappij en verzetten zich hier vaak tegen.

Ik heb voortdurend het gevoel dat ik er niet bij hoor – ik raak in de war van wat anderen van mij willen – ik vind het allemaal onzin.

Veel moeten wordt ingevuld vanuit het idee dat je niets te willen hebt, maar moet doen wat er van je gevraagd wordt. Dit komt voort uit regels die je geleerd hebt, zoals: “Een kind moet doen wat zijn ouders van hem vragen”. “Een vrouw moet voor haar man zorgen”. Dit zijn leefregels die we elkaar hebben opgelegd en die we vaak heel normaal vinden.

De vraag is of we, naast het idee dat we iets moeten, soms tegelijkertijd de vraag kunnen stellen  “maar willen we dat ook?” Als we dat doen ontstaat er een kruispunt, Er lijkt een keuzemogelijkheid te ontstaan, die je eerder niet had. Je stelt daarmee geldende patronen ter discussie. Je zet ze in een ander kader. Dit is een breder kader dan je tot nu toe kende. Van daaruit ontstaan er keuzemogelijkheden. Je kunt moeten zodoende veranderen in willen.

Tijdens de cursus staan we stil bij jouw positieve krachtcirkel. Waar ben je goed in, wat doe jij als je goed in je vel zit, waar word je blij van? Bewust stil staan bij je positieve kracht geeft nieuwe energie en is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van je wensen en doelen.

Wij kunnen het leed in je leven niet wegnemen of veranderen. Wat we wel kunnen doen is je leren om de emoties die je hebt en voelt toe te laten. Acceptatie van het verdriet en het voelen van de pijn is belangrijk om weer verder te kunnen. Hierdoor ontstaat er ruimte en energie.

Klik hier om de cursusplanning te bekijken. Heb je een vraag, of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar mantelzorg@ivtontwikkeling.nl.