Samenwerkingspartners

De cursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’ is ontwikkeld door Gerda de Leeuw van IVT in samenwerking met Gerda Wessels van de Stichting Informele Zorg Twente. Gerda Wessels was jaren geleden een deelnemer aan het traject Koersvaren van IVT. Zij vond de cursus zo waardevol en effectief dat ze na afloop Gerda de Leeuw heeft gevraagd samen een soortgelijk traject voor Mantelzorgers op te zetten. Dit hebben ze gedaan. Inmiddels is de cursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’ de afgelopen 4 jaar al aan ruim 300 deelnemers gegeven in de regio Twente. (mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Overijssel, Menzis en diverse Twentse gemeenten. In maart 2016 ging de 35ste cursus van start

Om de effectiviteit van de cursus te meten hebben deelnemers vooraf een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst ingevuld en vervolgens achteraf. Als we kijken naar de resultaten dan valt het volgende op:

  • Bijna 40% van de deelnemers geeft aan het begin aan maximale druk te ervaren (een score van 9). Na afloop van de training is dit nog maar zo’n 15%.
  • Meer dan de helft (52%) van de cursisten die voor aanvang van de cursus aangaven veel druk te ervaren (score 7-9) gaven na de cursus aan weinig (1-3) of matige druk (4-6) te ervaren.
  • De cursus werd door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer van 8,5 gemiddeld

Conclusie:
De cursus levert een waardevolle bijdrage aan het verlagen van de ervaren druk bij (over)belaste mantelzorgers.
Zo kan het bestaan dat één deelnemer aan een traject bij IVT er voor zorgt dat de cursus inmiddels door ruim 300 deelnemers is gevolgd. Wat een geweldig vervolg! En we gaan door…

  • Gerda de Leeuw en Gerda Wessels hebben samen een boekje geschreven “De Kunst van het Zorgen en Loslaten”. Dit boekje is te bestellen bij IVT. (info@ivtontwikkeling.nl)
  • Naast Gerda Wessels zijn er drie andere collega’s opgeleid om deze cursus te begeleiden. Ria Schlepers, Ineke Tieltjes en Simone Busscher.
  • Met een stijgend aantal mantelzorgers in het vooruitzicht is een dergelijke cursus waardevoller dan ooit.
  • Door het grote succes van de cursus ‘De Kunst van het Zorgen en Loslaten’ afgelopen jaren worden er ook in 2017 weer 10 cursussen gepland in de regio Twente!! Deze worden gefinancierd door de Gemeenten Hof van Twente, Almelo, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Dinkelland en Oldenzaal.
  • Naast de samenwerking met SIZTwente, hebben we ook een samenwerking met Jong en Veer en de 4 uitvoerende partners Gerda Wessels, Ria Schlepers, Ineke Tieltjes en Simone Busscher.

Op 5 augustus was hierover een radiointerview op RADIO 1 journaal. Deze radiofragmenten staan op de site van jongenveer.nl. Klik hier om ze te beluisteren. En we gaan door!! Mantelzorgers uit de regio kunnen zich aanmelden via mantelzorg@ivtontwikkeling.nl Ook voor de werkende mantelzorgers kan deze cursus helpen meer balans te vinden tussen werk en privé.